ပုလော မဲဆန္ဒနယ်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

၁။ အမည် -
၂။ အခြားအမည်ရှိလျှင် -
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ -
၄။ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် -
၅။ မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် -
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ -
၇။ ပညာအရည်အချင်း -
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် -
၉။ အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် -
၁၀။ အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် -
၁၁။ ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် -
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ အလုပ်အကိုင် -
၁၃။ အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ -
၁၄။ ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ -
၁၅။ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် -
ပုလော မဲဆန္ဒနယ်
၁၆။ ကိုယ်ရေး အကျဉ်း -