တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
အတည်ပြုအမှတ်
၂၇
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်