တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းဥပဒေ
အတည်ပြုအမှတ်
၃၀
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်