တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဥပဒေ
အတည်ပြုအမှတ်
၂၄
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်