တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ဆိပ်ကမ်းများ၊သင်္ဘောဆိပ်များ၊ဆိပ်ခံများဥပဒေ
အတည်ပြုအမှတ်
၂၂
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်