တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအလတ်စားနှင့်အသေးစား လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေးဥပဒေ
အတည်ပြုအမှတ်
၂၁
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်