တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဇာတ်ပွဲများကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေ
အတည်ပြုအမှတ်
၁၈
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်