တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရေချိုနှင့်ကမ်းနီးငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေ ( ဥပဒေအမှတ် - ၄၃ ဖြင့်ပယ် )
အတည်ပြုအမှတ်
၁၅
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်