တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းဥပဒေ
အတည်ပြုအမှတ်
၁၄
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်