တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးစည်ပင်သာယာရေးဥပဒေ ( ဥပဒေအမှတ် - ၃၉ ဖြင့်ပယ် )
အတည်ပြုအမှတ်
၁၂
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်