၂၀၁၃ခုနှစ်၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးပုဂ္ဂလိကရေယာဉ်များ စနစ်တကျပြေးဆွဲနိုင်ရေးဥပဒေ ( ဥပဒေအမှတ် - ၁၆ ဖြင့်ပယ် )
အတည်ပြုအမှတ်
၁၁
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်