၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး၏နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ
အတည်ပြုအမှတ်
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်