၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေ
အတည်ပြုအမှတ်
၅၄
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်