တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေ
အတည်ပြုအမှတ်
၅၅
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်