တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး အသေးစားနှင့်လက်လုပ်လက်စားဓာတ်သတ္တုဥပဒေ
အတည်ပြုအမှတ်
၅၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်