တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမြေယာခွန်ဥပဒေ
အတည်ပြုအမှတ်
၅၂
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်