၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ
အတည်ပြုအမှတ်
၄၇
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်