တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့်ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ
အတည်ပြုအမှတ်
၄၀
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်