တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေ
အတည်ပြုအမှတ်
၃၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်