၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
အတည်ပြုအမှတ်
၃၄
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်