၂၀၁၆-၂၀၁၇၊ ဘဏ္ဍရေးနှစ် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာ‌ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ
အတည်ပြုအမှတ်
၃၅
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်