တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် နည်းဥပဒေများ
အတည်ပြုအမှတ်
၁၃/၂၀၁၆
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်