တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ကုန်တင်ကုန်ချ နည်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် နည်းဥပဒေ
အတည်ပြုအမှတ်
၃/၂၀၁၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်