တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရေချိုငါးလုပ်ငန်း နည်းဥပဒေ
အတည်ပြုအမှတ်
၁/၂၀၁၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်