တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ
အတည်ပြုအမှတ်
၁/၂၀၁၈
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်