ဦးတိုးလွင်

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

ကျွန်းစု မဲဆန္ဒနယ်
အမှတ်(၁)

၁။ အမည် -
ဦးတိုးလွင်
၂။ အခြားအမည် -
-
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ -
ဗမာ/ဗုဒ္ဓ
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် -
၆/မအရ(နိုင်)၀၄၃၇၄၈
၅။ မွေးသက္ကရာဇ် -
၁၉. ၁၁.၁၉၅၅
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ -
ရန်ကုန်မြို့
၇။ ပညာအရည်အချင်း -
B.Sc(Zoology)(Q)၊ B.Ed(Q)
၈။ ယခင်အလုပ်အကိုင် -
လ/ထပညာရေးမှူး(ငြိမ်း)
၉။ ပါတီအမည် -
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၁၀။ အဖအမည်၊အလုပ်အကိုင် -
ဦးချိန်(ကွယ်လွန်)
၁၁။ အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင် -
ဒေါ်စိန်တင်(ကွယ်လွန်)
၁၂။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင် -
ဒေါ်သင်းပပ၊ ဝန်ထမ်း၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်
၁၃။ သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင် -
၁။ မောင်စည်သူလွင်၊ ကျောင်းသား
၂။ မောင်ဇော်ညီညီလွင်၊ ကျောင်းသား
၁၄။ ရွေးကောက်ခံရသည့်လွှတ်တော် -
ဒုတိယအကြိမ်
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
၁၅။ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် -
ကျွန်းစု မဲဆန္ဒနယ်
၁၆။ လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် နေ့ရက် -
၈.၂.၂၀၁၆
၁၇။ နေရပ်လိပ်စာ -
ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ကျွန်းစုမြို့နယ်
၁၈။ ဖုန်းနံပါတ် -
၀၉၂၅၀၁၂၈၉၂၀
၁၉။ ကိုယ်ရေး အကျဉ်း -

ပညာသင်ကြားခဲ့ဖူးသောကျောင်းများမှာ  ၁၉၆၈၊ အ.ထ.က(၃) စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ၁၉၇၃၊ အ.ထ.က(၄) စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တို့ဖြစ်ပါသည်။ ယခင်အလုပ်အကိုင်မှာ  ပညာရေးဝန်ထမ်း၊ ပညာရေးဌာန၊ ကျွန်းစုမြို့နယ်/ မြိတ်မြို့နယ် တို့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။

11.7960675, 98.5189791