စောလုကာ

၁။ အမည် -
စောလုကာ
၂။ အခြားအမည် -
-
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ -
ကရင်-ချင်း/ ခရစ်ယာန်
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် -
၆/ထဝန(နိုင်)၀၁၃၁၃၉
၅။ မွေးသက္ကရာဇ် -
၁၀.၄.၁၉၄၉
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ -
မြေးခံဘော်ကျေးရွာ၊ ထားဝယ်မြို့နယ်
၇။ ပညာအရည်အချင်း -
၁၀ တန်း(ခ)
၈။ ယခင်အလုပ်အကိုင် -
ဥယျာဉ်ခြံ
၉။ ပါတီအမည် -
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၁၀။ အဖအမည်၊အလုပ်အကိုင် -
စောချော၊ ဥယျာဉ်
၁၁။ အမိအမည်၊အလုပ်အကိုင် -
နော်တားမူ၊ ဥယျာဉ်
၁၂။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊အလုပ်အကိုင် -
နော်ဖဲဘတ်၊ မှီခို
၁၃။ သား/သမီးအမည်၊အလုပ်အကိုင် -
၁။ စောထူးဝါး
၂။ စောမူးကပေါ
၃။ နော်ချိုချိုဖေါ
၄။ နော်သလောဖေါ
၁၄။ ရွေးကောက်ခံရသည့်လွှတ်တော် -
ဒုတိယအကြိမ်
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
၁၅။ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် -
ကရင်တိုင်းရင်းသား မဲဆန္ဒနယ်
၁၆။ လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် နေ့ရက် -
၈.၂.၂၀၁၆
၁၇။ နေရပ်လိပ်စာ -
-
၁၈။ ဖုန်းနံပါတ် -
၀၉၂၅၃၈၄၇၆၄၂
၁၉။ ကိုယ်ရေး အကျဉ်း -

ပညာသင်ကြားခဲ့ဖူးသောကျောင်းများမှာ ၁၉၅၄-၁၉၆၀၊ အ.မ.က မြေးခံဘော်၊ ၁၉၆၁-၁၉၆၂၊ မောရိုးကရင်အထက်တန်းကျောင်း၊ ၁၉၆၃-၁၉၆၈၊  အ.ထ.က(၄)၊ ၁၉၆၉-၁၉၇၀၊ အ.ထ.က(၂) တို့ဖြစ်ပါ သည်။ ဥယျာဉ်ခြံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

14.076183, 98.1896405