မေးမြန်းသူ - ဦးနေထွန်း

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာ မှီတင်းနေထိုင်ကြ တဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများသည် ဒီဒေသမှာ မွေးဖွားပြီး ဒီဒေသမှာ ကြီးပြင်းခဲ့ကြတဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ငြားလည်း အရွယ်ရောက်ပြီးသူ(အသက်ပြည့်သူ) တစ်ချို့သည် အဘယ်ကြောင့်များ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားကို ကိုင်ဆောင်ခွင့်မရရှိကြခြင်းကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း သည့်မေးခွန်း။

ဖြေကြားသူ -
ဝန်ကြီး
စီမံ/ဘဏ္ဍာ

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာ မှီတင်းနေထိုင်ကြ တဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများသည် ဒီဒေသမှာ မွေးဖွားပြီး ဒီဒေသမှာ ကြီးပြင်းခဲ့ကြတဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ငြားလည်း အရွယ်ရောက်ပြီးသူ(အသက်ပြည့်သူ) တစ်ချို့သည် အဘယ်ကြောင့်များ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားကို ကိုင်ဆောင်ခွင့်မရရှိကြခြင်းကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း သည့်မေးခွန်း အားပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။