တင်ဒါကော််််််််််််််််််မတီလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

တင်ဒါကော််််််််််််််််််မတီလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

(၇၃)နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနား တက်ရောက်ခြင်း

(၇၃)နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနား တက်ရောက်ခြင်း

အငယ်တန်းစာရေး အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

အငယ်တန်းစာရေး အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

တင်ဒါအကြို လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း

တင်ဒါအကြို လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း

ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတံဆိပ်နှင့် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတံဆိပ်ရရှိသူများအား တံဆိပ်ပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနား

ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတံဆိပ်နှင့် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတံဆိပ်ရရှိသူများအား တံဆိပ်ပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနား

(၁၁.၆.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်အေးမှ ရေဖြူမြို့နယ် ပုဂေါဇွန်း-ဧကနိ ရွာချင်းဆက်မြေသား လမ်း တိုးချဲ့ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် ရငဲ-ကုန်းရပ်အင်း တံတားတည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းတို့အား သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း

(၁၁.၆.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးခင်မောင်အေးမှ ရေဖြူမြို့နယ် ပုဂေါဇွန်း-ဧကနိ ရွာချင်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံးဝင်းအတွင်း အရိပ်အာဝါသရရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍ လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြည်စိုး ဦးဆောာင်မှုဖြင့် လွှတ်တော်ရုံးအမျိုးသားဝန်ထမ်းများမှ ကျွန်းပင်အပင်ပေါင်း (၁၃၀)ခန့်အားစိုက်ပျိုးခဲ့ကြပါသည်။

ယနေ့နံနက် (၀၆း၃၀)နာရီအချိန်တွင် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံးဝင်းအတွင်း အရိပ်အာဝါသရရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍ လွှတ်တော်ဒု