ကော်မတီ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်နှင့် သက်တမ်း

(က)   သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်ရှိဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် တရားဝင်ရွေးကောက် တင်မြှောက်လိုက်ကြောင်း သို့မဟုတ် တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကဥပဒေနှင့်အညီ တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခံရသူဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသူဖြစ်ခြင်းတို့နှင့် ညီညွတ်သူ ဟုတ်/ မဟုတ် လွှတ်တော်အစည်းအဝေး မစတင်မီ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြရမည်။

( ခ )   လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ၊ ယခင်ခွင့်ပန်ကြား၍ လွှတ်တော်ကခွင့်ပြုထားသည့်ဦးရေ၊ တက်ရောက်သူနှင့် ခွင့်ပန်ကြား သူဦးရေကိုလည်းကောင်း၊ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူ ဦးရေနှင့် အမည်စာရင်းကိုလည်းကောင်း၊ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမစတင်မီ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံတင်ပြရမည်။
( ဂ )   လွှတ်တော်အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား ကော်မတီက အစည်းအဝေးကျင်းပတိုင်း စိစစ်အတည်ပြုပေးရမည်။

(ဃ)   လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ရပိုင်ခွင့်ရှိသည့် အခွင့်အရေးများကို ပြည့်ပြည့်ဝဝရရှိစေရန် လိုအပ်ချက် များရှိပါက လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများနှင့် ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။

(င)    ကော်မတီသက်တမ်းသည် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ကြောင်းလွှတ်တော်မှ အတည်ပြုသည့် နေ့မှစ၍ဖြစ်သည်။ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအနေဖြင့် ကော်မတီ၏ သက်တမ်း (၁)နှစ်ပြည့်မြောက်သည့်အခါ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်ပါက ကော်မတီဝင်များကို သင့်လျော်သလိုလဲလှယ်အစားထိုးတာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။

S M T W T F S
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3

စဉ်

အမည်

မဲဆန္ဒနယ်/ဌာန

ရာထူး

1 ဦးတင်ထွန်း ဘုတ်ပြင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဥက္ကဋ္ဌ
2 ဦးရဲမြင့်ဆွေ တနင်္သာရီ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
3 ဦးဆွေမြင့်(ခ)မန်းဆွေမြင့် ဘုတ်ပြင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အတွင်းရေးမှူး