တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများ၊ တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေး (၁၁.၉.၂၀၂၀၊ ထားဝယ်မြို့)

တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများ၊ တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေး
*****************************************************************************
၁၁.၉.၂၀၂၀၊ ထားဝယ်မြို့
ယနေ့၊ နေ့လည်(၁၄၀၀)နာရီအချိန်တွင် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ဒုတိယအကြိမ် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ (၁၆)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးအထိ ကတိကဝတ်သက်ရောက်သည့် အဆို/မေးခွန်း (၁၂၆)ခုအား တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ အကြောင်းပြန်ကြားလာမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လည်းကောင်း၊ (၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်း အဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် မေးခွန်းများအား ကတိကဝတ်သက်ရောက်မှုရှိ/ မရှိ ကိုလည်းကောင်း၊ ကော်မတီဝင်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါ
သည်။
အဆိုပါညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများ၊ တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးသို့  ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့်  ကော်မတီဝင်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ  တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး နေ့လည်(၁၅၁၀)နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။