စဉ် မေးမြန်းသူ အဆို ဖြေကြားသည့် ဝန်ကြီးဌာန ဖြေကြားချက် မှတ်ချက်
1 ဦးအောင်သူရ
တနင်္သာရီ မဲဆန္ဒနယ်
အမှတ်(၁)
(တတိယပုံမှန်)

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဒေသခံများ၊ ကုမ္ပဏီကြီးများက သစ်တောကြိုးပြင်၊ ကြိုဝိုင်း အတွင်

သယံဇာတ/ ပတ်ဝန်းကျင်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဒေသခံများ၊ ကုမ္ပဏီကြီးများက သစ်တောကြိုးပြင်၊ ကြိုဝိုင်း အတွင်

2 ဦးကျော်မင်း (ခ) ဦးဖိုးမင်း
ပုလော မဲဆန္ဒနယ်
အမှတ်(၁)
(ဒုတိယပုံမှန်)

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရခွင့်ပြုငွေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စု အ

လျှပ်စစ်/စွမ်းအင်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရခွင့်ပြုငွေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စု အ

3 ဒေါက်တာထူးနေအောင်
ကျွန်းစု မဲဆန္ဒနယ်
အမှတ်(၂)
(ဒုတိယပုံမှန်)

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း၌ လူငယ်ထုကို အဓိကခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိသော မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် သက်ဆ

လုံခြုံ/ နယ်စပ်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း၌ လူငယ်ထုကို အဓိကခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိသော မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် သက်ဆ