မေးမြန်းသူ - ဦးအောင်သူရ

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဒေသခံများ၊ ကုမ္ပဏီကြီးများက သစ်တောကြိုးပြင်၊ ကြိုဝိုင်း အတွင်းမှ အမြဲစိမ်းအပိတ်ဖုံး သစ်တောကြီးများကို အပြောင်ရှင်း၍ နှစ်ရှည်ပင်များ စိုက်ပျိုးနေမှုကို လုံးဝခွင့်မပြုရန်နှင့် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်း များကိုလည်း ဥပဒေနှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန်နှင့် တောများ အပြောင်ရှင်း၍ မီးရှို့ရာတွင်လည်း စနစ် တကျပြုလုပ်ပေးရန် တိုက်တွန်းကြောင်းအဆို။

ဖြေကြားသူ -
ဝန်ကြီး
သယံဇာတ/ ပတ်ဝန်းကျင်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဒေသခံများ၊ ကုမ္ပဏီကြီးများက သစ်တောကြိုးပြင်၊ ကြိုဝိုင်း အတွင်းမှ အမြဲစိမ်းအပိတ်ဖုံး သစ်တောကြီးများကို အပြောင်ရှင်း၍ နှစ်ရှည်ပင်များ စိုက်ပျိုးနေမှုကို လုံးဝခွင့်မပြုရန်နှင့် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်း များကိုလည်း ဥပဒေနှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန်နှင့် တောများ အပြောင်ရှင်း၍ မီးရှို့ရာတွင်လည်း စနစ် တကျပြုလုပ်ပေးရန် တိုက်တွန်းကြောင်းအဆို။