တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရခွင့်ပြုငွေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စု အစိုးရဘတ်ဂျက်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နေသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းမှန်သမျှအား လုပ်ဆောင်ဆဲကာလနှင့် လုပ်ဆောင်ပြီး ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ထားမှုများကို သတ်မှတ်ထားသော အရည်အသွေး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ထားမှုရှိ/မရှိ မြေပြင်လုပ်ငန်းခွင်စစ်ဆေး ခြင်းကို စစ်ဆေးနိုင်ရန် သမာသမတ်ကျပြီး အတွေ့ အကြုံရင့်ကျက်သည့် လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သော ပြင်ပပညာရှင် များပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းအရည်အသွေး စိစစ်ရေးအဖွဲ့အား ဖွဲ့စည်းပေးနိုင်ရန်နှင့် မြေပြင် လုပ်ငန်းခွင်စစ်ဆေးခြင်းအား သတ်မှတ်ထားသော အဆင့်အလိုက် ထိရောက်မှန်ကန်စွာ စစ်ဆေးပေး နိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း အဆို။

ဖြေကြားသူ -
ဝန်ကြီး
လျှပ်စစ်/စွမ်းအင်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရခွင့်ပြုငွေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စု အစိုးရဘတ်ဂျက်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နေသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းမှန်သမျှအား လုပ်ဆောင်ဆဲကာလနှင့် လုပ်ဆောင်ပြီး ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ထားမှုများကို သတ်မှတ်ထားသော အရည်အသွေး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ထားမှုရှိ/မရှိ မြေပြင်လုပ်ငန်းခွင်စစ်ဆေး ခြင်းကို စစ်ဆေးနိုင်ရန် သမာသမတ်ကျပြီး အတွေ့ အကြုံရင့်ကျက်သည့် လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သော ပြင်ပပညာရှင် များပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းအရည်အသွေး စိစစ်ရေးအဖွဲ့အား ဖွဲ့စည်းပေးနိုင်ရန်နှင့် မြေပြင် လုပ်ငန်းခွင်စစ်ဆေးခြင်းအား သတ်မှတ်ထားသော အဆင့်အလိုက် ထိရောက်မှန်ကန်စွာ စစ်ဆေးပေး နိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း အဆို။