ဒုတိယအကြိမ် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၇)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပမည့်ရက် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း

ဒုတိယအကြိမ် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၇)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပမည့်ရက် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း

ဒုတိယအကြိမ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၇) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်နေ့ရက်အသိပေးခြင်း

ဒုတိယအကြိမ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၇) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်နေ့ရက်အသိပေးခြင်း

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံးတွင် အငယ်တန်းစာရေးရာထူးအတွက် အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများ အမည်စာရင်းနှင့် နှုတ်ဖြေ(လူတွေ့)စစ်ဆေးခြင်း ခေါ်ယူမည့်အစီအစဉ်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံးတွင် အငယ်တန်းစာရေးရာထူးအတွက် အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများ အမည်စာရင်

တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်(ဒုတိယအကြိမ်) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်(ဒုတိယအကြိမ်) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

သန့်ရှင်းရေး(၁)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

သန့်ရှင်းရေး(၁)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

အငယ်တန်းစာရေးရာထူးအတွက် အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲများ ဖြေဆိုရန်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ အမည်စာရင်းနှင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲ စစ်ဆေးမည့်အစီအစဉ်တို့ကို ထုတ်ပြန်ခြင်း (၁၉.၆.၂၀၂၀)

အငယ်တန်းစာရေးရာထူးအတွက် အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲများ ဖြေဆိုရန်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ အမည်စာရင်းနှင့