တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး တနင်္သာရီမြစ်ပေါ်တွင် ရေကာတာတည်ဆောက်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ နော်ဆေးအယ်မူးပါ တာကပေါလူငယ်အဖွဲ့နှင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး  တနင်္သာရီမြစ်ပေါ်တွင် ရေကာတာတည်ဆောက်ရန်   ရည်ရွယ်ထားသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ နော်ဆေးအယ်မူးပါ တာကပေါလူငယ်အဖွဲ့နှင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
***********************************************
၄.၁၂. ၂၀၁၉၊ ထား၀ယ်
           တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးခင်မောင်အေး၊ ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးကြည်စိုး၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ကျော်ဟိန်း တနင်္သာရီမဲဆန္ဒနယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်များသည် ယနေ့နံနက်(၁ဝး၀၀)နာရီ
အချိန်တွင် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး၊
အစည်းအဝေးခန်းမတွင် နော်ဆေးအယ်မူးပါ တာကပေါလူငယ်အဖွဲ့မှ တာ၀န်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံ၍
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး  တနင်္သာရီမြစ်ပေါ်တွင်
ရေကာတာတည်ဆောက်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည့်
သတင်းအရ  ဒေသခံများမှ   ထိခိုက်နိုင်မှု  ခန့်မှန်း
အခြေအနေ၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ စွမ်းအင်
လိုအပ်ချက်အပေါ် ရပ်တည်မှု၊ ပြင်ဆင်မှုနှင့် အပြု
သဘောဆောင်သည့် အကြံပြုချက်များနှင့် ပတ်
သက်ပြီး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဌမှ လိုက်
နာဆောင်ရွက်သင့်သည့် အချက်များ၊ လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းများအား ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပြီး နော်ဆေးအယ်မူးပါ တာကပေါလူငယ်အဖွဲ့မှ ရေကာတာ
တည်ဆောက်ခြင်းအပေါ် ထိခိုက်နိုင်မှု ခန့်မှန်းအခြေ
အနေကို ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းနှင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ အပြန်အလှန်
ဆွေးနွေးခြင်း၊ အကြံပြုခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့
ကြပြီး (၁၂:၂၅)နာရီအချိန်တွင် တွေ့ဆုံပွဲအခမ်း
အနား ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။