တိုင်း‌ဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် စေ့စပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း

တိုင်း‌ဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် စေ့စပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း
*******************************************************************************************
၆.၃.၂၀၂၀၊ ထားဝယ်
(၅.၃.၂၀၂၀)နှင့်(၆.၃.၂၀၂၀) ရက်နေ့တို့တွင် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌  တိုင်း‌ဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် စေ့စပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ  က Another Development  အသင်းနှင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဆွေးနွေးပွဲပထမနေ့ တွင် Another Development အသင်းမှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
ဆွေးနွေးပွဲဒုတိယနေ့ တွင် Another Development အသင်းနှင့်  တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ပထမနေ့ဆွေးနွေး
ချက်များကို အနှစ်ချုပ်ဆွေးနွေးခြင်း၊ Another Development  အသင်း မှ တင်ပြဆွေးနွေးခြင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အုပ်စုလိုက်ဆွေးနွေးခြင်းတို့ကို ‌‌ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဆွေးနွေးပွဲကို (၁၆း၁၀) နာရီတွင် ပြီးမြောက်ခဲ့ပါသည်။