ဒုတိယအကြိမ် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် (၁၆)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးဆက်လက်ကျင်းပမည့် နေ့ရက်အား အသိပေးခြင်း

ဒုတိယအကြိမ် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် (၁၆)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးဆက်လက်ကျင်းပမည့် နေ့ရက်အား အသိပေးခြင်း