စာကြည့်တိုက်၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး စာကြည့်တိုက်၏လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ စာကြည့်တိုက်ရှိ စာအုပ်များစာရင်း ပြုစုခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ မော်ကွန်းတိုက်ရှိ ဥပဒေစာအုပ်များ စာရင်းပြုစုခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ လွှတ်တော်သတင်းလွှာများ ပြုစုခြင်းနှင့် ဖြန့်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

စာကြည့်တိုက်ရှိစာအုပ်များစာရင်း

စဉ် အကြောင်းအရာ စာအုပ်အရေအတွက်
၁။ လွှတ်တော်မှတ်တမ်းများ ၁၄
၂။ နိုင်ငံရေးစာပေ ၃၇၆
၃။ စီမံခန့်ခွဲရေး/အုပ်ချုပ်ရေး ၃၂
၄။ ကဗျာ ၁၂
၅။ စီးပွားရေး ၃၂
၆။ သုတစာပေ ၄၉၆
၇။ ရသစာပေ ၃၆၇
၈။ သုတစာပေ ၂၅
၉။ ဘာသာပြန် ၈၀
၁၀။ ကျန်းမာရေး ၃၈
၁၁။ ဘာသာရေး ၁၈၇
၁၂။ သမိုင်း ၁၀၂
၁၃။ ဘာသာစကား ၁၀၂
၁၄။ ယဉ်ကျေးမှု ၆၄
၁၅။ နည်းပညာ ၂၂
၁၆။ တိုးတက်ရေး ၅၅
၁၇။ အတ္ထုပတ္တိ ၅၁
၁၈။ မြန်မာစာပေရေးရာ ၃၄
၁၉။ ဝတ္ထု ၁၂၇
၂၀။ ဆောင်းပါး ၅၃
၂၁။ ဂျာနယ်/မဂ္ဂဇင်း ၄၉

စာကြည့်တိုက်