စဉ် အမည်/
မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်
ဒုတိယပုံမှန် တတိယပုံမှန် အထူး
(၁/၂၀၁၇)
စတုတ္ထပုံမှန် ပဉ္စမပုံမှန် ဆဋ္ဌမပုံမှန် သတ္တမပုံမှန် အဋ္ဌမပုံမှန် နဝမပုံမှန် ဒသမပုံမှန် (၁၁)
ကြိမ်မြောက်
(၁၂) ကြိမ်မြောက် (၁၃) ကြိမ်မြောက် (၁၄) ကြိမ်မြောက် (၁၅) ကြိမ်မြောက် (၁၆) ကြိမ်မြောက် စုစုပေါင်း
အ ဆို မေးခွန်း အ ဆို မေးခွန်း အ ဆို မေးခွန်း အ ဆို မေးခွန်း အ ဆို မေးခွန်း အ ဆို မေးခွန်း အဆို မေးခွန်း အ ဆို မေးခွန်း အဆို မေးခွန်း အဆို မေးခွန်း အ ဆို မေးခွန်း အဆို မေးခွန်း အဆို မေးခွန်း အ  ဆို မေးခွန်း အ  ဆို မေးခွန်း အဆို မေးခွန်း  အ ဆို မေးခွန်း
ပြ မပြ ပြ မပြ ပြ မပြ ပြ မပြ ပြ မပြ ပြ မပြ ပြ မပြ ပြ မပြ ပြ မပြ ပြ မပြ ပြ မပြ ပြ မပြ ပြ မပြ ပြ မပြ ပြ မပြ ပြ မပြ ပြ မပြ
ဦးနေထွန်း
ကော့သောင်း-၁
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ၁၁
ဦးတိုးလွင်
ကျွန်းစု -  ၁
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ၂၇ -
Drထူးနေအောင် ကျွန်းစု-၂ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ၅၂
ဦးအောင်သူရ
တနင်္သာရီ-၁
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ၂၁
ဦးရဲမြင့်ဆွေ
တနင်္သာရီ-၂
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ၅၆
ဦးကျော်မင်း
ပုလော-၁
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ၅၁
ဦးကြည်လှိုင် ပုလော-၂ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ဦးဆွေမြင့်
ဘုတ်ပြင်း-၁
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ၃၅
ဦးတင်ထွန်း
ဘုတ်ပြင်း-၂
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
၁၀ ဦးဖြိုးဝင်းထွန်း  မြိတ်-၁ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
၁၁ ဒေါ်ရီရီချို
မြိတ်-၂
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ၁၉
၁၂ ဦးလှထွေး
ရေဖြူ-၁
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ၂၀ -
၁၃ ဦးကြည်စိုး
ရေဖြူ-၂
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ၂၀
၁၄ ဦးဗိုလ်ထွေး
လောင်းလုံး-၁
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ၃၇
၁၅ ဦးဝေဝေလွင်
သရက်ချောင်း-၂
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ၁၁ -
၁၆ ဗိုလ်မှူး ဆွေလွင်အောင်
တပ်မတော်သား
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
၁၇ ဗိုလ်မှူးငွေစိုး
တပ်မတော်သား
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
၁၈ ဗိုလ်မှူး ထွန်းထွန်းဦး
တပ်မတော်သား
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
၁၉ ဗိုလ်မှူးလှထွန်း
တပ်မတော်သား
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
စုစုပေါင်း ၄၁ ၄၃ - - ၂၉ ၃၃ ၂၅ - ၄၂ - ၂၂ - ၂၄ ၂၅ - ၁၆ - - - ၂၀ - - ၁၃ - ၂၃ - ၁၃ ၁၂ ၃၇၉ ၃၀