လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေများဆွေးနွေးမှုအစီအစဉ် (online) (ဒုတိယနေ့) ပြုလုပ်ခြင်း

လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေများဆွေးနွေးမှုအစီအစဉ် (online) (ဒုတိယနေ့) ပြုလုပ်ခြင်း
****************************************************************************************
၁၁.၁၂.၂၀၂၀၊ ထားဝယ်မြို့
ယနေ့ နေ့လည် (၁၃ ၀၀ )နာရီအချိန်တွင် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ရုံးခန်း၌ (Online System) ဖြင့် ပြုလုပ်သော
 လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေများဆွေးနွေးပွဲ (ဒုတိယနေ့) သို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်လွှတ်တော်များမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့်တာဝန်ရှိသူများ ၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံးမှ
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမြင့်ဝေ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး နှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ဆွေးနွေးပွဲ (ဒုတိယနေ့)၌ လာမည့် တတိယအကြိမ်လွှတ်တော်သက်တမ်းတွင်   တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များအလိုက် ဥပဒေပြုရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊
 လွှတ်တော်အသီးသီးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့်  ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ် လွှတ်တော်များ၏ ဝန်ထမ်းရေးရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍
 အပြန်အလှန် အသေးစိတ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး (၁၆ ၃၅ )နာရီအချိန်တွင် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။