ဒုတိယအကြိမ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၆)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (အဋ္ဌမနေ့)တွင် လွှတ်တော်၏ သဘောတူအတည်ပြုချက်အရ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ၏ (၉.၆.၂၀၂၀) ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၅၈၄/၁/၂-၂၀၃/ လွှတ်တော် (တနင်္သာရီ)ဖြင့် တိုင်း

ဒုတိယအကြိမ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၆)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ပဉ္စမနေ့) တွင် လွှတ်တော်၏ သဘောတူ အတည်ပြုချက်အရ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စီးပွားရေးကော်မတီ အား တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ (၂၈.၅.၂၀၂၀)ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊

ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကော်မတီ/အဖွဲ့များ အကျဉ်းချုပ်

စဉ် ကော်မတီနှင့်အဖွဲ့များ အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ
1 လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ ကော်မတီ 3ဦး
2 အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများ၊ တာဝန်ခံချက်များဆိုင်ရာ စိစစ်ရေးကော်မတီ 7ဦး
3 ပြည်သူများ၏ တိုင်ကြားစာ၊ အသနားခံစာဆိုင်ရာစိစစ်ရေးကော်မတီ 6ဦး
4 ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ 8ဦး
5 တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ 5ဦး
6 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင် ရေးရာကော်မတီ 7ဦး
7 စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စီးပွားရေးကော်မတီ 9ဦး
8 ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာစိစစ်အကြံပြုရေးအဖွဲ့ 8ဦး
9 ဥပဒေလေ့လာသုံးသပ်ရေးအဖွဲ့ 8ဦး
10 မြေယာအငြင်းပွားမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာသုံးသပ်ရေးအဖွဲ့ 9ဦး