ဒုတိယအကြိမ် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ် မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(တတိယနေ့)ကျင်းပခြင်း

၁၀.၄.၂၀၁၉၊ ထားဝယ်

ဒုတိယအကြိမ် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ် မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(တတိယနေ့)ကို တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမ၌ (၁၀.၄.၂၀၁၉) ရက်နေ့၊ (၁၀း၀၀) နာရီအချိန်တွင်စတင်ကျင်းပရာ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်အေး၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် (၁၇)ဦး ၊ တပ်မတော်သားတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၇)ဦးနှင့် လေ့လာသူသတင်းမီဒီယာ (၁၅)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဦးမြင့်ဝေ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းအကြီးအမှူးနှင့် တွဲဖက်အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဒေါ်ဌေးဌေးခိုင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး တို့က ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေး၌ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ (တတိယနေ့) အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက ခွင့်ပြုထားသော ကြယ်ပွင့်ပြ မေးခွန်း (၂)ခုအား မေးမြန်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်များက ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများ၊ တာဝန်ခံချက်များနှင့် ပြည်သူများ၏ အသနားခံစာဆိုင်ရာစိစစ်ရေး ကော်မတီမှ တင်သွင်းထားသော ဒုတိယအကြိမ် တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးအထိ ကတိကဝတ်သက်ရောက်သည့် အဆို/ မေးခွန်းများနှင့် ပြည်သူများ၏ တိုင်ကြားစာအပေါ် ဆောင်ရွက် ပြီးစီး မှုအစီရင်ခံစာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များက ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်က မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှ တင်သွင်းထားသော တိုင်းရင်းသားဒေသ၏ လူမှုဘဝလိုအပ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုအစီရင်ခံစာအား တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တေ်ာက မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဘဏ္ဍာရေး၊စီမံကိန်း နှင့် စီးပွားရေးကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်ဦးရေနှင့်အမည်စာရင်း၊ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်း၊ ကော်မတီ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်နှင့်သက်တမ်းတို့အား ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်သု့ိ တင်ပြခြင်းနှင့် အတည်ပြုချက်ရယူခြင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေလေ့လာသုံးသပ်ရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်ဦးရေနှင့်အမည်စာရင်း၊ အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်း၊အဖွဲ့၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်နှင့်သက်တမ်းတို့အား ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်သု့ိ တင်ပြခြင်းနှင့် အတည်ပြုချက်ရယူခြင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ စိစစ်အကြံပြုရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်ဦးရေနှင့်အမည်စာရင်း၊ အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်း၊အဖွဲ့၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်နှင့်သက်တမ်းတို့အား ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်သု့ိ တင်ပြခြင်းနှင့် အတည်ပြုချက်ရယူခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဒုတိယအကြိမ် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေး(တတိယနေ့)ကို (၁၁း၃၅)နာရီအချိန်ထိ အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

Add new comment

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.